Փետրվար 2018

Հայ-թաթարական բախումները Անդրկովկասում
Արագ քայլերով՝ Թուրքիայի գիրկը
Թուրքերի առաջխաղացումն ու Երզնկայի աղետը

Հունվար 2018

Շամքորի կոտորածը
Թուրքերն Անդրկովկասին անջատ հաշտություն են առաջարկում
«Հոգնած պահակախումբը» եւ Անդրկովկասյան Սեյմի ստեղծումը
Բոլշեւիկների սիրախաղն ու «Թուրքահայաստանի մասին» դեկրետը

Դեկտեմբեր 2017

Hannibal ad portas! Ահազանգն է հնչում հեռուներից
Իրադրությունը Երզնկայում զինադադարից հետո
Բրեստ-Լիտովսկի բանակցությունների մեկնարկը
Անկարգություններ եւ ռազմական դրություն Թիֆլիսում

Նոյեմբեր 2017

Զինադադար թուրքերի հետ՝ «Հեղափոխությունը կոչնչացնի պատերազմը»
ՕԶԱԿՕՄ-ը մեռավ, ծնվեց Անդրկովկասյան կոմիսարիատը
Հայկական կորպուսի ստեղծումը, Նազարբեկյանի ժամանումը
Սահմանադիր ժողովի ընտրություններն ու թուրքահայերի վախերը
Դեկրետ Խաղաղության մասին՝ նահանջի սկիզբը
«Մոլեռանդ առաքյալների» գալուստը