Հոկտեմբեր 2018

Թուրքերի մուտքը Շուշի

Սեպտեմբեր 2018

Անդրանիկը Զանգեզուրում
Հայերի կոտորածը Բաքվում
Բաքվի անկումը

Օգոստոս 2018

Խալիլի այցելությունը եւ խոլերայի ուրվականը
Շահումյանը հանձնում է իշխանությունը Բաքվում
Հայոց խորհրդարանի առաջին նիստն ու «կատաստրոֆային» վիճակը

Հուլիս 2018

Կառավարության ժամանումը Երեւան
Գանձակի գրավումն ու հայերի ջարդերը
Անդրանիկ. «Իմ զինվորն անզեն ու անձայն վկա չի դառնա»

Հունիս 2018

Արամի կոչը Հայոց Ազգային խորհրդին
Հանդիպում Էնվերի հետ
Բզկտված Հայաստանի անկախության առաջին ամիսը
Բաթումի պայմանագիրը՝ 12 000 քառ. կմ Հայաստան

Մայիս 2018

«Հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանությունը»
Ղարաքիլիսայի կռիվն ու «առաքյալ» Նժդեհը
Սարդարապատի վերջնախաղն ու հաղթանակը
Բոլշեւիկների «հայտնությունն» ու Ալեքսանդրապոլի գրավումը
Թուրքերի նոր պահանջները՝ տվեք մեզ ամեն ինչ

Ապրիլ 2018

Սարիղամիշի նահանջն ու Կարսի հանձնումը
Կարսի ագոնիան եւ Անդրկովկասի անկախությունը
Էնվերի վերջնագիրը

Մարտ 2018

Արամ Մանուկյանը՝ ժողովրդական դիկտատոր
Անարխիա Հայաստանում
90 հոգով՝ թուրքերի հետ բանակցելու
Ազատել Կարսի, Արդահանի եւ Բաթումի նահանգները

Փետրվար 2018

Էրզրումի անկումը` «Զորք այլեւս չկար, դարձել էր ամբոխ»
Հայ-թաթարական բախումները Անդրկովկասում
Արագ քայլերով՝ Թուրքիայի գիրկը
Թուրքերի առաջխաղացումն ու Երզնկայի աղետը

Հունվար 2018

Շամքորի կոտորածը
Թուրքերն Անդրկովկասին անջատ հաշտություն են առաջարկում
«Հոգնած պահակախումբը» եւ Անդրկովկասյան Սեյմի ստեղծումը
Բոլշեւիկների սիրախաղն ու «Թուրքահայաստանի մասին» դեկրետը

Դեկտեմբեր 2017

Hannibal ad portas! Ահազանգն է հնչում հեռուներից
Իրադրությունը Երզնկայում զինադադարից հետո
Բրեստ-Լիտովսկի բանակցությունների մեկնարկը
Անկարգություններ եւ ռազմական դրություն Թիֆլիսում

Նոյեմբեր 2017

Զինադադար թուրքերի հետ՝ «Հեղափոխությունը կոչնչացնի պատերազմը»
ՕԶԱԿՕՄ-ը մեռավ, ծնվեց Անդրկովկասյան կոմիսարիատը
Հայկական կորպուսի ստեղծումը, Նազարբեկյանի ժամանումը
Սահմանադիր ժողովի ընտրություններն ու թուրքահայերի վախերը
Դեկրետ Խաղաղության մասին՝ նահանջի սկիզբը
«Մոլեռանդ առաքյալների» գալուստը